Skånetrafiken: ”Vi är djupt bekymrade för våra resenärer"

Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken. Foto: Karl-Johan Hjertström

Senaste veckan har den Skånska järnvägstrafiken drabbats av omfattande störningar i infrastrukturen med upprepade totalstopp på södra stambanan - pulsådern i det sydsvenska transportsystemet. "Vi är djupt bekymrade för våra resenärer och över den omöjliga situationen i det skånska tågsystemet", säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

- Därför uppmanar vi Trafikverket att alla planerade arbeten i elanläggningen i  Skåne stoppas till dess att man har gått till botten med vad som orsakat veckans omfattande störningar, presenterar riskanalyser samt vidtar nödvändiga åtgärder, säger Linus Eriksson.

- Vi har inte rimliga förutsättningar att genomföra vårt uppdrag. Prognoserna som Trafikverket ger är så bristfälliga att vi varken kan ge kunderna korrekt information eller etablera en fungerande ersättningstrafik. Vi måste nu omgående agera tillsammans. Vi förstår att våra kunder är frustrerade, säger Linus Eriksson.

FAKTA

  • Skånetrafiken betalar 250 miljoner kronor i banavgifter per år till Trafikverket
  • 111 Öresundståg och 99 Pågatåg kör i det skånska kollektivtrafiksystemet
  • 130 000 resenärer reser varje dag med tåg i Skåne – det är 30 procent av den skånska kollektivtrafiken