Samråd om Norrbotniabanan i Robertsfors

Norrbotniabanan sträcker sig mellan Umeå i söder till Luleå i norr. Karta: Norrbotniabanan

Nyligen höll Trafikverket samråd i Ånäset och Robertsfors där myndigheten presenterade förslaget till Norrbotniabanans järnvägslinje genom kommunen. ”Det var roligt att det var så många som kom på våra samrådsmöten, då det gav oss en bra chans att förklara hur processen kring ersättning vid markintrång och inlösen av mark och fastigheter går till”, säger Helena Westberg, projektledare för Norrbotniabanan, till Trafikverkets nyhetsbrev.

Över 300 personer kom till Trafikverkets samråd i slutet av april för att diskutera och höra mer om förslaget till järnvägslinje genom Robertsfors kommun. Det flesta frågorna som dök upp på mötena handlade om ersättningar och hur processen går till. Syftet med samråden är att få in synpunkter från bland annat de närboende. De linjedragningarna som presenterades vid samråden är fortfarande bara förslag, understryker Trafikverket. 
– Det finns en stor positiv syn kring Norrbotniabanan då man ser vinsterna med vad den kan tillföra. Samtidigt vet vi att det finns en oro kring när, var och hur saker kommer att ske. Nu inväntar vi synpunkter från samrådsmötena som vi kommer att titta närmare på, säger Helena Westberg. 
Källa: Trafikverket