SJ: ”Vi har det mest besvärliga läget bakom oss”

SJs vd Crister Fritzson. Foto: Stefan Nilsson

Precis som hela det svenska transportsystemet har SJ haft en utmanande vinter med sträng kyla och rikliga snömängder. Resandet med SJ fortsatte ändå att öka och omsättningen för första kvartalet var i nivå med samma kvartal föregående år och uppgick till 1 887 MSEK (1 883). Det skriver SJ-koncernen i ett pressmeddelande.

SJ har gjort stora insatser för att se till att resenärerna ska nå respektive slutdestination trots stora vinterväderrelaterade störningar. Det har medfört kostnader som bidrog till att rörelseresultatet minskade till 52 MSEK (144).

- Vi gör vårt yttersta för att skapa en robust och pålitlig trafik. Tillsammans med våra underhållsleverantörer har vi arbetat intensivt för att få fler tåg i trafik och vi ser nu att vi har det mest besvärliga läget bakom oss, säger SJs vd Crister Fritzson.

Resandet med SJs tåg fortsatte att öka och mätt i personkilometer ökade resandet med 1 procent jämfört med föregående år.

Generellt blir punktligheten allt bättre, men sträng kyla och rikliga mängder snö påverkade både tåg och infrastruktur under kvartalet. Vädrets påverkan var störst under februari. Under kvartalet var punktligheten för SJs långdistanståg 76 procent (86). Våra medeldistanståg påverkades i lägre utsträckning och hade en punktlighet på 89 procent (93). SJs sammantagna punktlighet för kvartalet var 87 procent (91).

Utfall första kvartalet 2018:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 887 MSEK (1 883)
  • Rörelseresultatet uppgick till 52 MSEK (144)
  • Kvartalets resultat uppgick till 47 MSEK (122)
    Källa: SJ