Belgiska Lineas vill utveckla autonoma järnvägstransporter

 Alstom ska testa också ett automatiserat godståg på en 150 km lång sträcka i Nederländerna. Foto Alstom

Belgiska järnvägsoperatören Lineas söker partners som är intresserade av att ansluta sig till ett gemensamt autonomt järnvägsfraktprojekt.

- Vi tror verkligen på autonom järnväg, men vi behöver fler partners för att kunna slutföra detta arbete, sade Geert Pauwels till delegater vid konferensen Terrapinns RailLive i spanska Bilbao den 19 april.

Lineas har redan investerat i digitalisering av sina anläggningar och verksamheter, och cirka 2000 vagnar är utrustade med sensorer för realtidsövervakning.

Pauwels säger att detta är trots allt bara början, och att det är ett verkligt modalskifte inom järnvägssektorn som är målet, och att därför måste allt omprövas. Lineas har därför satsat speciellt på utvecklingen av autonoma godsvagnar.

- Vi behöver en vagn med motor, batteri, kameror och radar, säger Pauwels. - Det rör sig om teknik som redan finns och därför behöver vi bara tillämpa den på järnväg.

- Vi har inlett samtal med Bosch Engineering så att vi kan installera tekniken i en godsvagn, säger Rik Vos, Lineas VD.

- Det första steget är vagnen, som måste vara lika intelligent som en robot i ett varulager, och dessutom behöver vi tvåvägskommunikation. Nästa steg är ett intelligent tåg. Sedan kan vi genomföra integritetskontroller för tåg eftersom vi har all data.

- Autonom rangering är beviset för att konceptet fungerar och vi kan vi börja rangera ihop vagnar, och när de så att säga upptar kontakten med infrastrukturen kan vi skapa automatisk hantering, Lineas VD Rik Vos.

Källa: Lineas, Belgien