Järnvägsutbyggnaden debattämne i snabbväxande Örebro

Örebro kommuns vision är en driftsäker och snabb järnvägsförbindelse där resan tar högst tre timmar mellan Oslo och Stockholm. Kartan visar möjlig sträckning för omledning av godstrafik och ny snabbtågsförbindelse Oslo-Stockholm via Örebro. Karta: Örebro kommun.

En tättbebyggd lägenhets-stad där många fler invånare åker kollektivt, det är i korta drag det Örebro som politikerna nu planerar för.

För i skuggan av alla ideologiska debatter ska översiktsplanen godkännas snart. Frågan står, rapporterar Sveriges Radio, om hur stad och landsbygd i Örebro kommun ska utvecklas de närmaste 20 åren? 

Om 20 år kanske det bor 50 000 fler invånare i Örebro kommun, då krävs beredskap, var ska alla bo, jobba och leva i övrigt. Men också om hur de mindre tätorterna ska utvecklas och grönområden tas tillvara. Förtätningen av Örebro är ändå en av de mest synliga förändringarna.

– Det handlar väldigt mycket om att vi tar tillvara olika intressen, att vi behåller det gröna och tänker att det ska vara en stad för människor, säger Ullis Sandberg som är socialdemokrat och ansvarigt kommunalråd, till Sveriges Radio.

Politikerna är inte överens om allt, konfliktämnen är till exempel bilens plats och järnvägsutbyggnaden.

Regeringen presenterade i mars 2018 sina prioriteringar inför EUs revidering av stamnätskorridorerna. Regeringen föreslog både ut att Oslo-Stockholm via Örebro samt att stråket från Stockholm till Haparanda och den finska gränsen ska pekas ut som prioriterade korridorer.

- För oss är det ett oerhört viktigt besked. Inte bara att regeringen markerar Oslo-Stockholms betydelse utan också att man därmed skapar förutsättningar till att söka EU-stöd i det fortsatta arbetet med att planera och bygga järnvägen, säger Jonas Karlsson, VD på Oslo-Stockholm 2.55.

- Jag är glad över regeringens besked. Lika mycket av erkännandet som av de möjligheter som det ger, med regeringens besked tar arbetet med att förverkliga en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm via Örebro ett viktigt steg framåt, fortsätter Jonas Karlsson.

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.