Green Cargo och Yilport ingår treårsavtal

Eryn Dinyovszk, vd Yilport Skandinavien och Richard Kirchner Marknadsdirektör Green Cargo

Kan konkurrera med lastbil även på korta sträckor

Green Cargo och Yilport ingår treårsavtal gällande tågpendlar mellan Granudden och Fredriksskans där Yilport, Gävles Containerterminal, ligger. Servicen startade i mitten av februari och går nu med sju tåg i veckan.

Gävle är en järnvägsknut där viktiga stråk strålar samman med järnvägsförbindelser till hamnen. Tågpendeln går mellan Granudden och Fredriksskans containerterminal med 40-fots containers lastade med pappersprodukter som ska vidare ut i världen med olika rederier.

– Det är glädjande att Yilport ger oss förtroendet att trafikera sträckan. Med dessa tågpendlar visar vi att det går att konkurrera med lastbil även på så korta sträckor som 14 km, om det planeras på ett effektivt sätt. Extra roligt är att vi var med och startade tågpendlarna 2008 och frånsett två år har vi kört transportlösningen under hela perioden, säger Lennart Westring, säljare på Green Cargo.

Med en årsvolym om cirka 250 000 TEU per år är Yilport Gävle Containerterminal ostkustens största containerhamn dit världens största rederier angör. För närvarande pågår ett stort expansionsprojekt där Yilport innan år 2020 kommer fördubbla hamnens kapacitet.

– BillerudKorsnäs volym som vi hanterar på Granudden är av vital betydelse för hamnen men också en utmaning trafikmässigt genom staden. Med detta avtal med Green Cargo säkrar vi nästkommande tre års transporter med minimal påverkan på omgivningen, säger Håkan Bergström, Sales Director Yilport Nordic.