Spårbyte på Värmlandsgatan i Norrköping

Foto: Norrköpings kommun

Norrköpings kommun ska byta ut spårvagnsspåret på Värmlandsgatan. För att minska påverkan på trafiken planeras arbetet att utföras i två etapper. Första etappen omfattar den delen av Värmlandsgatan som sträcker sig från Norra promenaden till Bråbogatan. Etapp två omfattar sedan delen från Bråbogatan till Hagaskolan. Spårarbetet påbörjas måndagen den 16 april. I och med att spårvagnstrafiken stängs av kommer ersättningsbussar att sättas in. Arbetet med etapp ett väntas vara klart omkring vecka 28 om allting går som planerat. Hela projektet bedöms sedan kunna slutföras till tidig höst 2018.

Under varje etapp stängs motortrafiken av på den berörda delen av Värmlandsgatan, samt tillhörande tvärgator. Gående och cyklister kommer dock delvis att kunna använda Värmlandsgatans trottoarer under byggtiden. Eftersom arbetet under etapp ett sträcker sig från Norra promenaden innebär det att promenaden också kommer att behöva stängas av.

– Tyvärr väntas påverkan på trafiken bli stor, särskilt för de boende i området. Samtidigt är det viktigt att spåret byts ut eftersom det är utslitet. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter, samtidigt som vi hoppas på viss förståelse för att arbetet måste utföras, säger Fredrik Melefors, projektledare.