Norrköpings kommun: Stambanorna måste ansluta direkt till stadskärnorna

Norrköpings kommun utgår från att redan tagna beslut gäller för nya stambanan. Foto: Norrköpings kommun.

Trafikverket har överlämnat en ny utredning till regeringen som beskriver olika förslag på alternativ för den nya stambanan. För att uppnå maximal effekt och kortare restid för hela resan behöver stambanorna ansluta direkt till stadskärnorna. I utredningsalternativen tas inte hänsyn till alla kostnader som alternativen innehåller.

– I Norrköping är det svårt att bedöma rapporten eftersom viktiga delar saknas, som kostnad för dagens järnvägssystem vid ett totalt omtag och att man heller inte har tagit hänsyn till de regionala nyttorna, säger Fredrik Björkman (M), oppositionsråd Norrköpings kommun.

Den planerade Ostlänken är viktig för Norrköping som ett nav i Stockholms arbetsmarknadsregion och skapar bättre förutsättningar för såväl tillväxt som samhällsplanering.

– Vi har stor respekt för kostnaderna och inser vikten av att kommuner och stat behöver samverka för att hitta effektiviseringar. När vi tar del av rapporten förstår vi att mycket av den nationella debatten kommer att handla om hastigheten, vilket är avgörande för kostnaderna. Vi utgår ifrån att redan tagna beslut gäller och ligger till grund för den kommande infrastrukturpropositionen, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.