Norrköpings kommun anlägger nya spårvagnsspår

80 miljoner kronor totalt kostar spårbytet i Norrköping. Foto: Bengt Oberger

Norrköpings kommun ska byta spårvägsspår på Nygatan då de är slitna. I etapp ett kommer spåret att bytas från Ebersteinska gymnasiet fram till Kungsgatan. Arbetet kommer att påverka trafik och framkomlighet i stor utsträckning när Nygatan stängs av. Spårvägstrafiken på hela sträckan stängs då förberedande arbeten inleds. Hela projektet ska vara klart i november 2021.

–   Det känns bra att vi ska börja projektet. Nu när vi har gjort klart med entreprenör kan vi börja att uppgradera den befintliga spårvägen. Det kommer bli stökigt under arbetets gång men det kommer bli väldigt bra när det är klart, säger Gustav Flodén, enhetschef för spår och el på samhällsbyggnadskontoret.

Under arbetets gång kommer kommunens parkeringar i området att minska och spårvagnarna på linje 2 och 3 kommer att byta riktning längs med Drottninggatan och över Öster.

Kostnaden för den första etappen beräknas till cirka 50 miljoner kronor och sedan är ytterligare åtgärder planerade på runt 30 miljoner kronor. Det nya spåret byggs på ett sätt som innebär att spåret ska läggas i en betongkonstruktion. Det betyder att de befintliga spåren behöver grävas bort först. Att bygga på ett sådant sätt ger spåren betydligt bättre livslängd.

–  Sträckan trafikeras både som huvudbusstråk och med spårväg vilket belastar spåren extra mycket och ställer höga krav på byggnationssättet. Det gamla sättet att bygga spårväg i Norrköping håller bara 18-20 år och det nya beräknas hålla i minst 80 år säger Gustav Flodén.