Årets KAJT-rapport publicerad

Foto: Trafikverket

Ska öka robustheten och punktligheten i järnvägssystemet

Årets KAJT-rapport innehåller en hel del nyheter om hur samverkan ska öka robustheten och punktligheten i järnvägssystemet. Rapporten är framtagen i ett samarbete mellan Trafikverket och Kajt.

Rapporten redovisar bland annat utveckling av planering av underhåll och reinvesteringar, inklusive konceptet servicefönster, foI om riktlinjer för tågplanen och fördelning av tidstillägg och bufferttider mellan tåg. utveckling av koncept kring tågplaneprocessen och ekonomisk värdering av tågplanen samt samband mellan bankapacitet och underhåll vilket ger Trafikverket vetenskapligt stöd att differentiera banavgiften med hänsyn till kapacitet