”Pendlingsmöjligheterna avgör arbetsmarknadens utveckling”

Transportföretagen har låtit Ipsos undersöka hur vi reser i vardagen. Hur tar vi oss till och från jobbet och hur ser vi på resandet och på vardagstransporterna? På bilden: Ösmo station i Nynäshamn kommun, en pendlarkommun belägen i den sydligaste delen av Stockholms län. Foto: Christer Wiik 

En ny undersökning från Ipsos visar att pendlingsmöjligheterna avgör om du tackar ja eller nej till ett jobb. Investeringar och goda villkor för kollektivtrafiken får därför en avgörande betydelse för arbetsmarknadens utveckling och för hela samhället.

Rapporten visar att arbetspendlingen har stor betydelse för vår vardag. Nio av tio tillfrågade eller 93 procent, svarar att goda eller dåliga pendlingsmöjligheter kan avgöra om du tackar ja eller nej till ett jobb. Det innebär till exempel att kollektivtrafiken inte bara får en stor betydelse för människors vardag utan för hela samhället och för näringslivet.   

”Rapporten visar att pendlingsmöjligheterna avgör om du tackar ja eller nej till ett jobb. Det innebär att investeringar i kollektivtrafiken är nödvändiga, både för människors vardag men även för arbetsmarknaden och för näringslivet”, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

Bilen har en särställning för barnfamiljernas vardag medan bussen är de ungas transportmedel.  En klar majoritet tror på eldrivna bilar om en tioårsperiod och för hållbar framtid och trygghet står den spårbundna trafiken enligt undersökningen.

”Vardagstransporterna utgör en viktig del i människors livspussel. Därför är det viktigt att transportnäringen ges goda villkor snarare än skatter som hämmar innovation, entreprenörskap och utvecklingsmöjligheter som motsvarar resenärernas behov och förväntningar och som kan möta en hållbar framtid”, avslutar Mattias Dahl.
Källa: Transportföretagen