Nu behövs riktat transportstöd

Transportsektorn behöver stöd nu menar Transportföretagen. Foto: Transportföretagen

Coronapandemin är en samhällskris. Regeringen och samarbetspartierna har på ett övergripande plan vidtagit uppskattade åtgärder för företag och arbetstagare men nu behövs det mer branschspecifika insatser för att kunna säkerställa transporterna.

Tillsammans önskar företrädare för Sveriges transportsektor ett större statligt ansvar för att säkerställa samhällskritiska transporter. Det behövs för att Sverige som helhet ska fungera genom krisen och inte ha ett allt för sargat läge när krisen är över och ekonomin vänder upp igen. Transporter som annars drivs kommersiellt har svårt att fortsätta utan ett temporärt direkt riktat ekonomiskt stöd.

– Transportsektorn närmar sig nu en samhällskritisk nivå. Sverige behöver tillgång till transporter både under och efter krisen. Vi efterfrågar därför riktade krisåtgärder här och nu. Det handlar även om vad vi vill se för transporter efter krisen, vill vi ha en stark, svensk och hållbar transportsektor eller är vi beredda på något annat?, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

– Det är dags för staten att säkerställa samhällskritiska transporter. I flera av våra grannländer har staten redan vidtagit åtgärder för att säkra viktiga person- och godstransporter. Nu måste även Sverige säkra transporterna under krisen och därefter.

Bakom det öppna brevet står Tågföretagen tillsammans med Transportföretagen, Svensk Sjöfart och Sveriges Åkeriföretag.