Gamla järnvägsstationer bevaras som kulturminnen

Söderhamns restaurerade gamla nedlagda järnvägsstation från 1861. Foto: Wikipedia, Annika64

Nu våras det för gamla nedlagda, men kulturhistoriska järnvägsstationer. Nu har av regeringen fått fyra historiska järnvägsmiljöer klassade som byggnadsminnen. Detta i kölvattnet av en rivningsvåg av järnvägsbyggnader som genomförts på senare år.

Trafikverket har sålt, rivit och eldat upp ett stort antal järnvägsrelaterade byggnader. Bakgrunden är ett regeringsbeslut om att staten ska göra sig av med alla byggnader som inte behövs i järnvägstrafiken. Totalt i landet har det handlat om drygt 1.000 byggnader, alltifrån små bodar och jordkällare till stationshus och stora godsmagasin.

Under rivningsarbetet har flera unika järnvägsmiljöer med kulturhistoriska värden uppmärksammats. Trafikverket har föreslagit att Riksantikvarieämbetet borde engagera sig i ett antal av byggnaderna så att de kan bevaras som statliga byggnadsminnen. Detta sedan andra lösningar för bevarande av byggnaderna har diskuterats med flera intressenter på regional och lokal nivå, och sedan kommuner meddelat att man inte är beredd att ge de rivningslov som Trafikverket önskat.

När en byggnad har förklarats som statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet.

– De stationsbyggnader vi nu prioriterar och alldeles särskilt skyddar för framtida generationer är en del av vårt kulturarv. De berättar mycket om oss människor, vårt lands utveckling och fortsatta utmaningar, sa på skärtorsdagen kulturminister Alice Bah Kuhnke.

De fyra stationsmiljöerna som nu räddas finns i västra och norra Sverige.

Källa: Samtiden.nu