Ny järnvägslinje öppnad mellan Azerbajdzan och Iran

Ett diesellokomotiv från Azerbajdzjans nationella järnväg ADY kör över gränsen till Iran. Foto: Järnvägsbolaget ADY

Järnvägsförbindelsen mellan Astara i Azerbajdzjan och staden med liknande namn på den iranska sidan av gränsen öppnades officiellt med en ceremoni den 29 mars. Presidenterna Hassan Rouhanid från Iran och Ilham Aliyev i Azerbajdzjan deltog i ceremonin via en videolänk från konferensen Azerbajdzjan - Iran Business Forum som de deltog i Szerbajdzans huvudstad Baku.

Cirka 7 600 ton frakt har redan transporterats på denna järnväg sedan det första godståget startade den 8 februari.

Denna 10 km långa förlängning av Azerbajdzjans 1 524 mm breda spårvägsnät sträcker sig 8,5 km inom Aserbajdzjan och 1,5 km i Iran, inklusive en nybyggd 82,5 m lång, 8,0 m hög och 11,8 m bred bro över floden Astarachay som bildar gränsen.

Sträckan byggdes till en kostnad av cirka 60 miljoner US-dollar, finansierad av Azerbajdzjan, inklusive en 35 hektar stor omlastningsanläggning som kommer att bedrivas av Azerbajdzjans nationella järnväg ADY under en 25-årig BOT-överenskommelse med Irans nationella järnvägsbolag RAI.

Den nya linjen ingår i International Transport Corridor Nord-Syd, som utvecklades för att länka norra Europa med Indiska oceanen. Azerbajdzjan investerar 500 miljoner dollar i uppförandet av en 167 km standardlinje för att koppla Astara-terminalen med det iranska järnvägsnätet i Rasht.

- Denna transiteringssträcka mellan norr och syd som de två länderna för närvarande är delaktiga i är ett led i genomförandet av järnvägsprojektet Rasht. Därmed skapas en bekvämare, billigare och kortare väg mellan de två länderna, länderna i regionen och även för Asien, Europa och Afrika, vilket tyder på att vårt samarbete gynnar befolkningen i regionen och i hela världen, sade president Rouhani.

President Aliyev underströk att Astara-Rasht-järnvägen öppnar nya möjligheter för hela den eurasiska regionen.

Källa: Railway Gazette