Nya namn föreslås i SJ:s ledning  

Foto: Christer Wiik

Ägaren föreslår inför SJ ABs årsstämma den 24 april att Siv Svensson väljs som ny styrelseordförande. Vidare föreslås att Lennart Käll, Per Matses och Ulrika Nordström väljs som nya styrelseledamöter. Det framgår av ett pressmeddelande från SJ-koncernen. 

Siv Svensson är sedan 2012 ledamot i ABs styrelse och ordförande för revisionsutskottet. Lennart Käll är vd och koncernchef i Svenska Spel. Per Matses är vice vd och CFO för Sveaskog. Ulrika Nordström är kansliråd vid Näringsdepartementet. Omval föreslås av ledamöterna Ulrika Dellby, Kersti Strandqvist och Mikael Stöhr.

Förslaget till ny styrelse motiveras av ägaren med att de föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Siv Svensson:

Styrelseledamot i SJ AB sedan 2012, ordförande i revisionsutskottet
Född: 1957
Utbildning: Examen i internationell ekonomi
Befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Swedbank, Karolinska Sjukhuset och Allba AB
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: Vd Sefina Finance AB, vvd och regionbankschef
Nordea

Lennart Käll:

Född: 1958
Utbildning: Civilekonom, programmerarexamen
Befattningar och styrelseuppdrag: Vd och koncernchef i Svenska Spel. Vice styrelseordförande i Länsförsäkringar Stockholm. Styrelseledamot i Grönklittsgruppen AB
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: Vd Wasa Kredit, vd och koncernchef Ticket Travel Group, vd Ica-banken, vd SEB Finans.

Per Matses:

Född: 1958
Utbildning: Civilekonom
Befattningar och styrelseuppdrag: Vice vd och CFO i Sveaskog. Styrelseledamot i Setra Group AB och Praktikertjänst AB
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: CFO, vice vd och administrativ direktör på Apoteket AB, ekonomidirektör Postgirot Bank AB, ekonomidirektör Posten AB

Ulrika Nordström:

Född: 1982
Utbildning: Civilekonom
Befattningar och styrelseuppdrag: Kansliråd Näringsdepartementet, styrelseledamot i Specialfastigheter AB
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: Konsult på Boston Consulting Group, Investment Manager på Regeringskansliet