Flera stora genombrott väntas i projekt Follobanan

I augusti 2018 planeras invigningen av den första delen av nya Ski station. Bild: Bane NOR
Under 2018 väntas flera genombrott i Follobananprojektets tunneldrivning. Foto: Bane NOR
Översiktskarta över Follobanans sträckning mellan Oslo och Ski. Karta: Bane NOR

Under 2018 kommer Follobananprojektet att uppnå flera viktiga milstolpar. I sommar eller tidigt i höst bryter den första av fyra tunnelborrmaskiner sig igenom berget vid Oslo centralstation. Samtidigt närmar sig invigningen av den första delen av den nya kollektivtrafikknutpunkten vid Ski station. Hela projektet håller tidsplanen och i december 2021 räknar Bane NOR med att hela Follobanan står klar. 

I den lilla staden Ski kommer den nya kollektivtrafikknutpunkten att bestå av totalt sex spår och tre plattformar på Ski station. En ny gångtunnel, en ny vägbro, större parkeringsytor och en bussterminal ingår också i projektet. Huvudentreprenaderna i Ski inleddes våren 2016 och i slutet av 2017 stod Skis nya landmärke, en bro över Nordbyvägen, klar. I augusti 2018 planeras invigningen av den första delen av nya Ski station.

TBM:er driver vidare
När det gäller tunnelborrningen på sträckan Langhus- Oslo har de fyra tunnelborrningsmaskinerna i avverkat drygt hälften av sträckan. (dec 2017). Under 2018 kommer två tunnelborrningsmaskiner att bli färdiga med sina uppdrag.  De två norrgående tunnelborrmaskinerna kommer under 2018 att passera under orterna Kastellet, Holtet och Bekkelaget. I början av 2018 väntas också ett genomslag från trespårshallen, som är en del av Blixtunneln inne i Ekebergsåsen, till betongtunneln som ska föra tågspåren in till Oslo centralstation.

Knyter ihop Follobanan med Östfoldsbanan
Vid Oslo centralstation har merparten av arbetet med att förstärka grunden i anläggningsområdet i Gamlebyen färdigställts. Nästa fas är nu i full gång. De senaste månaderna har en stor tunnelkonstruktion börjat resa sig från Bispegata mot Ekebergsåsen. Tunnelkonstruktionen utgör den första delen av den 600 meter långa betongtunneln som ska knyta ihop Follobanans och Nordens längsta bergtunnel, Blixtunneln, och Östfoldsbanans nya sträckning, till plattformarna på Oslo centralstation.

Bergarbeten i centrala Oslo
Dessutom pågår arbeten vid Mossvägen och mellan Bispegatan och Oslo centralstation. Vid Mossvägen genomförs säkring av berget i samband med övergången från betongtunnel till bergtunnel.  Samtidigt rivs en bro på Bispegata för att istället ge plats för en tunnel. Parallellt fortsätter de arkeologiska utgrävningarna i området. Dessutom genomförs grundläggningsarbete för framtida konstruktionerna in mot Oslo centralstation.

Fakta
Follobanan

Follobanan, ökar framkomligheten på en av landets mest vältrafikerade järnvägssträckor. När Follobanen står klar år 2021 blir sträckan Oslo-Ski station blir fyrspårig. Follobanan blir 22 kilometer lång och innehåller bland annat Nordens längsta tågtunnel på 19,5 kilometer.

Text: Annika Wihlborg