Örebropolitiker gläds av besked om tågkorridor Stockholm-Oslo

Kenneth Nilsson (S) Kommunstyrelsens ordförande i Örebro.  Foto: Ulla-Carin Ekblom

Nyligen gav den svenska regeringen besked om vilka prioriteringar som EU bör göra inför den förändring som är på gång av de så kallade stomnätskorridorerna, de transportstråk som anses vara viktigast inom den europeiska unionen. En av de valda sträckorna handlar om järnvägssträckan mellan Stockholm och Oslo via Örebro. Beskedet gläder den sistnämnda kommunen. ”Det är ett klokt beslut. Det är inte bara viktigt för Örebro kommun utan för hela länet” säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande till tidningen Nerikes Allehanda.

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 som samordnar aktörerna i stråket har jobbat intensivt i fler års tid för att lyfta betydelsen av stråket. Oslo-Sthlm 2.55 understryker att Oslo-Stockholm är Skandinaviens kanske mest lönsamma järnvägsprojekt just nu. Att det finns en stor potential att åstadkomma ett hållbart transportsystem som knyter samman regioner samt Sverige och Norge.

Kenneth Nilsson vädrar liknande tankegångar i Nerikes Allehanda.
”Sträckan Oslo-Stockholm är Skandinaviens kanske mest lönsamma järnvägsprojekt. Det är en tågsträcka som samhällsekonomiskt skulle vara lönsam på väldigt kort tid. Om man vill att de europeiska skattebetalarna snabbt ska få tillbaks sina investerade pengar är sträckan ett mycket klokt och väl avvägt val av regeringen” säger Kenneth Nilsson till Nerikes Allehanda.  
Källor: Oslo-Sthlm 2.55, Nerikes Allehanda