VR Group nådde historiens bästa resultat

VR:s Flirt vid Hoplax järnvägsstation, som är en järnvägsstation i Helsingfors i stadsdelen Södra Haga. Järnvägsstationen är en järnvägsknut för Kustbanan Åbo-Helsingfors, Vandaforsbanan och Alberga stadsbana. Stationsbyggnaden byggdes mellan åren 1920 och 1921, men är inte längre i bruk. Foto: VR- Group.

Tågresornas popularitet fortsatte öka kraftigt i Finland under 2017. Tågtrafikens marknadsandel i förhållande till alternativa transportmetoder ökades av rabatterade priser, snabbare restider på populära sträckor och ett större utbud.

  • Omsättningen ökade med 5,5 procent till 1 251 (1 187) miljoner euro.
  • Rörelsevinsten var 110,3 (43,3) miljoner euro, dvs. 8,8 (3,3) procent av omsättningen.
  • Antalet resor inom passagerartrafiken ökade med 7,6 procent till totalt 126,9 miljoner resor.
  • VR Transpoints transportmängder ökade med 5,8 procent till 43,7 miljoner ton.
  • VR Tracks omsättning ökade med 2,6 procent till 302,1 miljoner euro.
  • VR-Group Ab:s styrelse föreslår en dividend på 100 miljoner euro till staten.

− Det var glädjande att omsättningstillväxten fortsatte under hela år 2017, efter flera år av nedgång. Omsättningen ökade i samtliga affärsverksamheter och resultatutvecklingen inom alla affärsverksamheter var god. Järnvägarna ökade i popularitet inom både passagerar- och godstrafik. Slutresultatet är ett rekordresultat för hela VR-koncernen, säger Rolf Jansson, verkställande direktör för VR Group.

VR Passagerartrafiks omsättning ökade med 9,2 procent till 548 miljoner euro (502 mn euro). Rörelsevinsten var 54,0 miljoner euro (16,6 mn euro). Tågtrafikens omsättning ökade med 8,5 procent och busstrafikens med 13,7 procent. Omsättningen i Avecra, som erbjuder restaurangtjänster på tåg och stationer ökade med 6,0 procent och var 37,2 miljoner euro (284,6).

Antalet resor inom passagerartrafiken ökade med 7,6 procent till totalt 126,9 miljoner resor. Inom inrikes fjärrtrafik gjordes 12,5 miljoner resor, och antalet resor ökade med 8 procent. Antalet resor ökade mest på huvudsträckorna, där ökningen var över 14 procent och på sträckan Helsingfors–Uleåborg hela 42 procent. Antalet resor inom VR:s närtrafik ökade också kraftigt, med 10,6 procent.

Även antalet körda kilometer inom HRT:s närtrafik ökade och 3,0 procent mer trafik levererades till beställaren än under 2016. Inom busstrafiken gjordes 41,2 miljoner resor, och antalet resor ökade med 15,2 procent från året innan. Tillväxten påskyndades av turer i stadstrafiken som vanns år 2016 samt den ersättande trafiken i Esbo på grund av förseningen av Västmetron.

Den ökade efterfrågan bidrog också till en större fyllnadsgrad i tågen. År 2017 var fyllnadsgraden inom inrikes fjärrtrafik 41,6 (40,2) procent och inom den marknadsmässiga trafiken 44,9 (41,7) procent.

VR har ökat vagnkapaciteten i och med den ökade efterfrågan. Materiel för snabb trafik (över 200 km/h) ökade med cirka 8 procent, då nya och snabba manövervagnar togs i bruk. Dessutom ökades turutbudet inom fjärrtrafiken med sammanlagt 65 nya veckovisa turer. Turutbudet inom närtrafiken ökade med 219 nya turer.

Källa: VR Group