Järnvägstransporterna av virke ökar till pappersbruken vid Vänern

Ett tåg kommer lastat. Genom att utnyttja tågtransporter minskas utsläppen av kolidoxid samt trafiken på E45. Foto: Jørn Ole Steina

- Det är glädjande att vi successivt har kunnat öka mängden virkesråvara som går med tåg från Torsby. På så sätt bidrar vi till att minska trafiken på E45:an. Från att ha kört tre tåg kör vi nu fem tåg i veckan, måndag till fredag, från terminalen”, säger Göran Östman, Transportledare, Stora Enso Skog.

På Torsby kommuns terminal ”Skalleby” lastar Stora Enso virke, som ska transporteras till pappersbruken vid Vänern, en mindre volym har körts till Kvarnsvedens bruk utanför Borlänge.Varje tåg består i normalfallet av 16 vagnar, vilket motsvarar den maximala tåglängden från terminalen. Varje tåg lastas med 1000 m3 massaved. Målsättningen är att ligga på ca 200 000 m3 per år från Torsbyterminalen.

- Sedan uppstarten av terminalen 2010 har 24 000 färre lastbilslass körts och utsläppen av koldioxid från transporter på bilväg har kunnat minskas med 6 700 ton när vi har kört massaveden på järnvägen istället. Vår ambition är att köra så mycket virke som möjligt på järnväg. Samtidigt måste man komma ihåg att det inte är praktiskt genomförbart överallt. Järnvägsspåren ligger där de ligger och skogen en bit ifrån. Men vi gör vad vi kan för att få till så smarta och hållbara transportlösningar som möjligt”, säger Jörgen Olofsson, Transportchef, Stora Enso Skog.

Källa: Stora Enso