Trafikverket: ”Grönt ljus för Västlänkens detaljplaner”

Västlänken är en kommande regionaltågstunnel under centrala Göteborg. Karta: Trafikverket

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd till de som överklagat Göteborgs stads detaljplaner för Västlänkens sträckning. Eftersom domstolens beslut inte kan överklagas, innebär det att detaljplanerna vunnit laga kraft. Det skriver Trafikverket på sin nyhetsportal.

- Detta är ett viktigt beslut för att vi ska kunna få verkställighet av domstolen och därmed ett steg närmare byggstart, menar Västlänkens projektchef Bo Larsson.