Strukton Rail köper Eltels järnvägsverksamhet i Danmark

Foto: Strukton Rail

Stärker kompetensen inom områdena kraftförsörjning och spårunderhåll

Strukton Rail A/S förvärver Eltels danska verksamhet inom drift och underhåll av järnväg. Den slutliga transaktionen som nu har genomförts omfattar underhållskontrakt för Sund & Bælt samt arbetsutrustning för järnvägsunderhåll. Förvärvet innebär också att 26 tidigare Eltel-anställda går över till Strukton Rail.

För Strukton Rail Danmark innebär den nya verksamhetsdelen förstärkning inom teknikområdena kraftförsörjning och spårunderhåll.

‒ Vi är väldigt glada för tillskottet av Eltels danska järnvägsverksamhet och för våra nya kollegor. Förvärvet innebär att Strukton Danmark fått ett nytt ”kompetens-ben” inom teknikområdet kontaktledning, samtidig som vi stärker vår kompetens inom områdena kraftförsörjning och spårunderhåll. Underhållskontraktet för Sund & Bælt kommer dessutom att ha en betydande roll i vår fortsatta utveckling av järnvägsunderhåll och Asset management. Här har vi kompetens som blir viktig i vårt fortsatta arbete med att utveckla strategier och teknologi som kan optimera järnvägsunderhållet, säger Jens Christian Jensen, vd för Strukton Rail Danmark.