Han ska få SJ att expandera i Norden

- Det ska bli fantastiskt utmanande och spännande att få vara en del av att ta SJ utanför Sveriges gränser och befästa SJs roll som en ledande tågoperatör i norra Europa, säger Thomas Silbersky. Foto: SJ

SJ:s marknads- och försäljningsdirektör Thomas Silbersky tillträder en ny befattning som Senior Vice President och direktör för internationella affärer på SJ från och med 15 februari 2018. Thomas Silbersky kommer att ansvara för att etablera SJ utanför Sverige, inledningsvis med fokus på Norden och då i första hand Norge och Danmark, men på sikt även Finland. Tjänsten som direktör för internationella affärer är helt ny på SJ och är ett led i att utveckla affären på den nordiska marknaden. 

- Satsningen på upphandlad trafik på de nordiska marknaderna är en viktig del i SJs expansionsplaner och att lyckas med SJ:s strategiska plan till 2040, säger SJ:s vd Crister Fritzson.

- Det ska bli fantastiskt utmanande och spännande att få vara en del av att ta SJ utanför Sveriges gränser och befästa SJ:s roll som en ledande tågoperatör i norra Europa, säger Thomas Silbersky.
Thomas Silbersky har en bakgrund innan SJ som nordisk ansvarig inom livsmedelsföretagen Rynkeby och Nestle, och har stor erfarenhet av att etablera verksamhet i de nordiska länderna.
Källa: SJ