SJ-vd om tågtrafiken Uppsala-Stockholm: ”Resandet har ökat mer än vi kunde föreställa oss”

SJ regionaltåg vid Uppsala C. Foto: Christer Wiik

Efter satsningarna på linjen Uppsala – Stockholm med fler tåg, snabbare tåg och införandet av periodbiljetten Movingo som gäller för all kollektivtrafik har resandet ökat kraftigt i SJs regionala tåg mellan Uppsala - Stockholm. För att klara att ge alla resenärer sittplats förstärks nu tågen med fler vagnar, meddelar SJ. 

- Resandet har ökat mer än vi kunde föreställa oss. Det är naturligtvis jättebra och en stor framgång, men samtidigt har det inneburit att många resenärer får ståplats och att vår ombordpersonal har en helt orimlig arbetssituation, säger Crister Fritzson, SJs VD.

Prognosen var att resandet skulle öka med omkring 10 procent. Efter den första månaden konstaterar SJ att ökningen som skett är mer än det dubbla, drygt 20 procent. Detta motsvarar ungefär 700 fler resenärer varje dag i högtrafik åt vardera hållet jämfört med i höstas. Många av de nya resenärerna åkte tidigare med UL/SL, men har nu bytt till SJs snabbare tåg när priset blivit detsamma. Dessutom har den nya periodbiljetten lockat nya resenärer till tåget.

I samband med den nya tågtidtabellen utökade SJ antalet avgångar på sträckan Uppsala - Stockholm från 29 till 35 varje vardag, och till hela 37 avgångar från Stockholm mot Uppsala. Under början av januari månad förlängdes dessutom några av tågen från åtta till tio vagnar.

- De satsningarna räcker inte. Nu förstärker vi ytterligare vid några av de tyngst belastade avgångarna och vår ambition är att göra det redan från måndag, säger Crister Fritzson.

Det är avgångarna från Uppsala klockan 07.42, 07.48 och 08.12 och avgångarna från Stockholm klockan 17.40 och 17.52 som förlängs genom att byta fordonstyper respektive koppla på ytterligare fler vagnar. För att få fram fler personvagnar kommer de två dagliga InterCity-tågen på linjen Stockholm – Göteborg att ställas in. Berörda bokade resenärer kommer att kontaktas och uppgraderas till SJs snabbtåg X 2000.

SJ följer utvecklingen noga och räknar resenärerna i varje tåg, varje dag. Fortsätter den stora resenärstillströmningen kan det krävas ytterligare åtgärder. Det kan då handla om ytterligare avgångar eller att hyra in tåg från andra tågoperatörer. Åtgärder som inte är helt enkla att genomföra eftersom spåren redan är hårt belastade och nya fordon både kräver personalutbildning och underhållsavtal.

- Men min ambition är tydlig - alla resenärer ska få sittplats, säger Crister Fritzson.