”Allt fler ser potentialen i Oslo-Stockholm”

Oslo Centralstation. Foto: Christer Wiik

”I helgen blev det stort medialt runt att ett kinesiskt företag uttalat intresse för att investera i järnväg mellan Stockholm och Oslo. Det är inte konstigt att de är intresserade. Allt fler ser en stor potential i att utveckla tågtrafiken mellan Stockholm och Oslo”. Det skriver Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55, i bolagets nyhetsbrev.

Arbetet med Oslo-Stockholm har på kort tid tagit viktiga steg framåt. Trafikverkets ÅVS pekar tydligt ut både att behoven och förutsättningarna finns för en bättre förbindelse. I höstas samlades 20 företag från hela Europa som redovisat intresse för projektet.

Jonas Karlsson igen:
- Jag träffar regelbundet företag som vill bidra till en järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Jag har träffat ett par kinesiska företag också - men man måste vara medveten om att det är ett ganska stort steg från att bygga järnväg i Kina till att göra det i Europa och att kinesiska företag precis som europeiska vill tjäna pengar.
- Dessutom jobbar vi för fullt med att ta fram ett ta fram ett affärsförslag som visar att det är möjligt att finansiera viktiga delar av den infrastruktur som behövs utan att det ska betalas med skattepengar. Det är ett omfattande arbete som kräver massor med underlag. Det är inte lätt men jag försöker trösta mig med att "om det vore lätt hade någon gjort det förut". Men samtidigt blir jag allt mer säker på att det går ju längre vi kommer i arbetet. Tågoperatorerna lyfter fram Oslo-Stockholm som en av de mest bärkraftiga sträckorna i sitt nyhetsbrev i januari.
Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 försöker presentera ett seriöst förslag på hur avgörande delar av en ny förbindelse skulle kunna finansieras. Innan sommaren avser vi att presentera förslaget. Det hade inte varit möjligt utan alla de företag som vi samarbetar med. Jag hoppas att media är lika intresserade då.

En av de stora fördelarna med Oslo-Stockholm är att det går att genomföra stegvis. Att man redan med relativt små medel kan åstadkomma stora förbättringar och erbjuda de 1,4 miljoner människor som idag flyger mellan Oslo och Stockholm en lika snabb restid med tåg. På köpet knyter man samman städer och regioner i stråket.

Men så dyker det upp en nyhet om att någon vill investera 170 miljarder. Lite extra spännande att det är från Kina. Men man måste kanske börja i något mindre skala. Att börja med det som ger mest effekt i förhållande till kostnaden.

18 miljarder skulle en ny förbindelse över riksgränsen kosta. Den skulle minska restiden men en och en halv timme mellan Karlstad och Oslo. 14 miljarder skulle en ny förbindelse mellan Örebro och Kristinehamn kosta. Den skulle minska restiden mellan Örebro och Karlstad med en timme. Tillsammans skulle de skapa ett stråk som förbinder Mälardalen med Värmland och Oslo och som kortar restiden mellan Stockholm och Oslo till under tre timmar. 

Om Oslo-Stockholm 2.55:
Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.
Källa: Oslo-Sthlm 2.55