SJ vidareutvecklar digitala mobiltjänster

Foto: SJ

I takt med att allt fler väljer tåget både för fritids- och affärsresor utvecklar SJ nya och förbättrade digitala tjänster som gör det ännu enklare att sköta reseplaneringen från dörr till dörr via mobiltelefonen.

SJs app nylanserades våren 2016 och möttes direkt av positivt gensvar från tågresenärerna. Nu har appen uppdaterats med en funktion som gör det möjligt för resenärer att boka om sin resa direkt i appen. Tidigare har det bara varit möjligt att göra på sj.se. En annan funktion som testas av resenärer just nu är en anslutningsguide som gör det enkelt att förbereda ankomsten till en station, för till exempel vidare färd med kollektivtrafik, hållplatser, butiker och service på stationen och liknande.

- Vi är ett företag som hela tiden vill ligga i framkant när det gäller kunderbjudandet. Den utveckling som sker görs i nära samarbete med SJs kunder som deltar aktivt med synpunkter under hela utvecklingsarbetet. Att alltid lyssna på kundernas önskemål och fånga deras behov är det som styr utvecklingen av våra digitala kanaler och det är viktigt att kunderna också känner det, säger Jenny Gejke, ansvarig för SJs digitala kanaler.

SJ har också nyligen lanserat en chat på sj.se samt nu i januari också på Facebook (via Facebook Messenger) i syfte att göra det enklare för kunderna att få svar på vanliga frågor och hjälp med ärenden. Denna funktion har blivit mycket uppskattad av kunderna på kort tid.

- Med hjälp av digital teknik och förändrade beteenden skapar vi nya arbetssätt, nya tjänster och nya produkter som gör SJ fortsatt attraktivt och långsiktigt konkurrenskraftigt. Vi gör en strategisk satsning fram till 2022 med syfte att ta positionen som ett av Sveriges mest digitala företag, säger Jenny Gejke.