”Paradigmskifte i anläggningsbranschen”

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon berättar om Trafikverkets rekryteringsstrategi under Transportforum. Foto: Christer Wiik

För att genomföra åtgärderna i Trafikverkets förslag till nationell plan kommer det att behövas cirka 235 000 årsarbetare inom hela anläggningsbranschen. Detta samtidigt som infrastruktur- och transportsektorn står inför ett paradigmskifte med ökad digitalisering som ställer nya krav på både medarbetare och teknik.
”Vi ser ökade krav på specialistkompetens och det räcker inte med att rekrytera från den traditionella anläggningsbranschen. I takt med den ökade digitaliseringen behöver vi också ny kunskap och behöver därför bredda oss” Det säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, som höll en presskonferens på temat under årets upplaga av Transportforum.

 Trafikverket har fått kraftigt höjda anslag till investering och underhåll de kommande åren. Budgeten ökar från 52 miljarder kronor 2016 till 65,7 miljarder kronor 2019, enligt regeringens infrastruktur- och budgetpropositioner. Och för att klara av teknikutveckling, pensionsavgångar och naturlig personalomsättning behöver Trafikverket rekrytera omkring 3 000 medarbetare som till exempel: planerare, inköpare, projektledare och it-medarbetare samt specialister inom till exempel signalteknik, elkraft och markförhandling.

 Moderniseringen av transportsystemet skapar ökad sysselsättning i hela landet både direkt inom bygg- och transportbranschen och indirekt genom att en förändrad infrastruktur förbättrar tillgängligheten i samhället. För att kunna utföra alla åtgärder i Trafikverkets planförslag måste hela branschen växa kraftigt och rekrytera en ny typ av kompetens till följd av teknikutveckling och digitaliseringens möjligheter.

– Vi behöver samverka med andra parter i branschen för att vi ska klara den framtida kompetensutmaningen, säger Lena Erixon.

Trafikverket har redan tagit flera initiativ som att erbjuda järnvägsutbildning till nyanlända, men mer behöver göras.
- Vi samarbetar även inom ramen för Järnvägsbranschens samverkansforum och tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik och Designföretagen för att säkerställa kompetensförsörjningen och för att attrahera nya medarbetare till branschen, säger Erixon.
Källa: Trafikverket