Transportforum i gång

Foto: Christer Wiik

Nu tar Nordens största årliga konferens för transportsektorn, Transportforum, plats på Konsert & Kongress i östgötska Linköping. Här samlas hela transportsektorn för kunskapsutbyte och kontaktskapande under två välfyllda dagar mellan den 12–13 januari.

Transportforum arrangeras i år för 33:e gången och bakom arrangemanget står VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, med huvudkontor i just Linköping, där Transportforum ägt rum sedan 1984.

 Infrastrukturminister Anna Johansson är en av inledningstalarna på konferensen. Under eftermiddagen har ministern även en så kallad speedate i Näringsdepartementets monter där alla som vill kan komma och diskutera vad de tycker är viktigt för ett hållbart och effektivt transportsystem. Anna Johansson håller dessutom ett öppet dialogmöte om samverkan för hållbara godstransporter. Fokus för samtalet är politikens och näringslivets ansvar för att utveckla godstransporterna. I samtalet medverkar näringsföreträdare för transportbranschen.