Mälardalsrådet på plats på Transportforum

Mälardalsrådets monter på Transportforum. Det är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Foto: Christer Wiik

Mälardalsrådet deltar i Transportforum 2016 för att lyfta fram samarbetet i En Bättre Sits, ett storregionalt infrastruktursamarbete. En Bättre sits samlar ett stort antal intressenter i sju län i Östra Mellansverige. Kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, MÄLAB, Swedavia samt näringslivet genom storregionens handelskammare. 

I monterplats 25 & 26 på Transportforum finns representanter för organisationerna i En Bättre Sits finnas för att diskutera prioriterade infrastruktur- och transportfrågor. MÄLAB kommer att svara på frågor om nya tåg och den planerade Mälardalstrafiken.

– Under 2016 kommer flera viktiga beslut att fattas inom transport- och infrastrukturområdet. Vi deltar på Transportforum för att både lyfta fram vårt framgångsrika samarbete i En Bättre Sits, men framförallt höja blicken mot kommande satsningar. 8 av 10 av landets tågresor börjar eller slutar i vår region. För att vi ska underlätta resor och transporter för hela landet måste vi fortsätta arbetet med att skapa bättre trafiklösningar i Östra Mellansverige, , säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.