Fortsatt upprustning av Bergensbanan under 2018

Bergen är en av de största järnvägsstationerna i Norge. Foto. Christer Wiik

Nu har Bane NOR dragit upp planerna för 2018 års bygg- och underhållsarbeten på Bergensbanan. På dagordningen står bland annat fortsatta byggarbeten för den nya Ulrikentunneln, ombyggnad av Arna station samt utbyte av räls och sliprar. Det framgår av ett pressmeddelande från den norska järnvägsmyndigheten.

Under vissa tidsperioder kommer delar av järnvägen att stängas av. Tågoperatören NSB kommer då att sätta in bussar som ersätter tågtrafiken på de aktuella sträckorna.
Källa: Bane NOR