Alnabru godsterminal digitaliseras

Bane NOR arbetar målmedvetet för att effektivisera godsterminalerna i Norge och nu är Alnabru godsterminal automatiserad. Här arbetar projektledare Rune Halvorsen och fastighetschef Oskar Stenstrøm. Foto: Nicolas Gogstad

Bane Nor arbetar målmedvetet för att effektivisera godsterminalerna och introducerar nu system vid Alnabru godsterminal för att automatisera och digitalisera operationerna inuti terminalen. Och vinsterna är många. TOS- och GOS-systemen har nu introducerats vid Alnabru, som är en intermodal terminal där flera transportsätt ingår i transportkedjan. Terminaloperativsystemet, TOS, effektiviserar planeringen och hanteringen av lastenheter i godsterminalen och gateperativsystemet, GOS, ersätter den aktuella manuella in- och utcheckningen av lastbilar.

Systemen skapar besparingar och stärker också konkurrensfördelarna för godstransporter. Introduktionen av de digitala systemen förbättrar översikten och kontrollen av godsflödet inuti godsterminalerna. Kontrollen av eventuella skador på lastbärare och fordon kommer också att förbättras.

Systemen som nu har införts vid Alnabru godsterminal kommer under 2021 att introduceras vid godsterminalerna Brattøra i Trondheim och Ganddal i Sandnes. Detta kommer att ge ännu fler fördelar och man kommer att kunna lasta och lossa upp till 300 tåg och spara över 700 maskintimmar med terminallyftutrustning.  Detta sänker kostnaderna med 30 procent.

För projektledare för TOS / GOS, Rune Halvorsen, är introduktionen av Alnabru en viktig milstolpe i ett långsiktigt arbete.

– Järnvägen är under ständig utveckling och vid Alnabru godsterminal har vi 150 års erfarenhet av modernisering och effektivisering. Genom att introducera TOS och GOS använder vi modern teknik för att hålla järnvägen konkurrenskraftig, säger Halvorsen.