Halv miljon reser med VR:s tåg under julen

VR:s intercity - vagn i första klass. Foto: VR

Tågresandet fortsätter att öka kraftigt i Finland: i november gjordes sammanlagt mer än en miljon resor (+8 %) i VR:s inrikeståg och årets livligaste resesäsong är ännu på väg. Tågturismen mellan Ryssland och Finland har i år ökat med 23 %. 

Antalet resor på nio av VR:s viktigaste förbindelsesträckor har i år ökat med 15 %. Kraftigast har ökningen varit på sträckan mellan Helsingfors och Uleåborg (+ 51 %). På kundernas önskan har ett flertal ändringar gjorts i rutten: antalet turer har utökats, restiden har förkortats och priserna för Sparbiljetterna har sänkts. Nästa år kommer den snabbaste tågresan till Uleåborg att gå på endast cirka fem timmar.

Under jul- och nyårstiden reser cirka 500 000 kunder med inrikestågen. Natt- och biltågen norrut börjar vara slutsålda på de populäraste dagarna. Allt som allt reser cirka 7 000 bilar och 20 000 passagerare med sovplats norrut med VR. Liksom under tidigare år har nattågsturerna utökats med ett flertal extraturer under vinterperioden. Den utgående trafiken söderifrån norrut är allra livligast på fredag och lördag under julveckan (22–23.12). Då är redan mer än 80 % av platserna även i dagtågen sålda. På flera rutter har extraturer satts in i dagtrafiken på dagen före julaftonen, 23.12 körs sammanlagt 179 turer.

Fjärrtågstrafiken tystnar mitt på dagen på julaftonen och fram emot kvällen stannar den av helt. På juldagen startar trafiken igen stegvis fram till mitt på dagen. Returtrafiken norrifrån söderut fördelas i år på flera dagar, från och med annandag jul till nyårsaftonen. Det finns fortfarande gott om platser i returtrafikens dagtåg, men nattågen börjar blir fulla. På annandag jul och nyårsaftonen körs till största delen söndagsturer. Även trettondagstrafiken omfattar några undantag. Exakta uppgifter om fjärrtrafikens tågturer under julhelgen finns i VR:s webbshop.