Järnväg till Kirkenes genom finska Lappland bra för gruvdrift

Kolari järnvägstation i finska Lappland. Foto-wikipedia, kredit-Matthewross

Finland och Norge utreder just nu möjligheterna att bygga en järnväg norrut, från Rovaniemi till Kirkenes. Bakom intresset ligger förväntningarna på den växande fartygstrafiken mellan Fjärran Östern och norra Norge längs Nordostpassagen, skriver Helsingfors-tidningen HBL.

Enligt HBL har havsisen år för år blivit tunnare, uppvärmningen av Arktis är ett faktum, även om isförhållandena fortfarande kan variera kraftigt och inte är lika varje år. Men trenden är tydlig.

Utredningen väntas vara klar i början av 2018 och då kan man vänta sig en uppdatering av vad järnvägsbygget skulle kosta. År 2013 räknade man med att prislappen var drygt tre miljarder euro och att järnvägen, om den blir av, ska vara klar 2035.

Finland står för största delen av kostnaderna. På både finskt och norskt håll är man dock optimistisk när det gäller att förverkliga projektet.

Enligt projektbeskrivningen skulle järnvägen också förbättra möjligheterna till gruvdrift, heter det. Men enligt de samer som har renskötsel som huvudnäring, bland annat i Sevettijärvi, skulle järnvägen betyda döden för renskötseln. Spåret skulle också dras genom känslig arktisk natur och kritik mot det har förts fram inte bara av samerna utan också av miljöskyddsorganisationer.