Kina hjälper Nigerias järnvägar på spår

Järnvägsstationen Oshodi i Lagos, Nigeria. Foto: Wikipedia, kredit: Olusola. D, Ayibiowu

Nigerias regering kommer att starta ett större expansionsprojekt på järnvägen. Projektets syfte är att minska trafikstockningar på vägar och stimulera landets ekonomi. Kina bidrar med teknik, ingenjörer och försörjer för nödvändiga krediter.

- Anländer man till Ebute Meta stationen i Lagos med ett tåg känns det som om man befinner sig i en tidsmaskin som går bakåt, skriver en journalist på tidningen Nigeria Today.

Stationen byggdes under brittiska kolonialtiden i denna Afrikas mest befolkade stat med en befolkning på över 185 miljoner.

Ungefär 57 år efter självständighetsförklaringen, framstår denna koloniala byggnad som en relik från en förgången tid, men trots detta fungerar den som den nigerianska Railway Corporations huvudkontor.

Det händer dock en hel del utanför Lagos när det gäller järnvägsmodernisering. Med kinesisk hjälp lägger nigerianerna 144 kilometer modern räls längs kusten.

Sträckan, som förbinder den livliga kuststaden Lagos med Nigerias tredje största stad, Ibadan, är ett projekt som utgör den andra etappen av regeringens järnvägsmodernisering.

För att understryka fördelarna med den nya järnvägssträckan visade en genomförbarhetsstudie att projekten för kustområdena ensam beräknas "skapa 50 000 direkta arbetsmöjligheter för nigerianska invånare och 100 000 indirekta arbetstillfällen”.

Studien visade också att "när allt är färdigt kommer driften, underhållet och förvaltningen av kustbanan också att ge mer än 20 000 människor permanenta arbetstillfällen. Bland de 50 000 direkta arbetstillfällena tillfaller 26 000 för ledande befattningshavare, ingenjörer, förmän, operatörer och hantverkare och 23 800 för icke-professionella, ” meddelade myndigheterna.