Trafikverket: Något lägre punktlighet för tågtrafiken i oktober

JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik

Punktligheten för persontågen i oktober blev 89,4 procent. Jämfört med föregående månad så är punktlighetsresultatet en försämring med 0,8 procentenheter.  Det rapporterar Trafikverket på sin nyhetsportal. Enligt myndigheten så påverkades punktligheten i oktober av bland annat gränskontrollerna vid Öresund, elanläggningsfel, upprustning av kontaktledningar på Södra Stambanan och obehöriga i spår.

Statistiken bygger på uppgifter från Trafikanalys som sedan oktober 2015 publicerar den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras, skriver Trafikverket.
Källa: Trafikverket