Trafikverket bemöter påståenden om misstänkta mutbrott

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Foto: Elin Gårdestig

Nu väljer Trafikverket att bemöta ett antal påståenden och uppgifter som förekommit i TV4 Kalla faktas granskning av misstänkta mutbrott inom myndigheten. Det meddelar Trafikverket på sin nyhetsportal.

”Det som redovisas i media är oacceptabelt. Att det kan förekomma fall där medarbetare inte följer reglerna är dock inte isolerat till Trafikverket. Osund konkurrens med mutor och bestickningar har tidigare varit ganska utbrett inom hela bygg- och anläggningsbranschen” skriver Trafikverket på sin webbplats.
Myndighetens generaldirektör Lena Erixon bemöter också påståendet om att "Trafikverket präglas av en omfattande mutkultur"
- Jag delar inte den uppfattningen. Jag vet att den absoluta majoriteten av medarbetarna i Trafikverket gör rätt och följer de regler som finns. Och jag har fått reaktioner från många medarbetare som känner precis som jag – att man blir ledsen och arg över det som hänt, säger Lena Erixon och fortsätter:
- Trafikverket och hela branschen har de senaste åren jobbat hårt med att utrota den kulturen och lyckats bra. Men det finns tyvärr fortfarande enstaka fall där etik och moral brister, säger Lena Erixon.
Trafikverket skriver även om hanteringen av tips och ärenden:  
”Att Trafikverket inte agerar på tips stämmer inte. Trafikverket har under de senaste åren utrett flera ärenden efter anonyma tips. Vi genomför grundliga utredningar och när det finns substans i anmälningarna vidtas åtgärder på olika sätt. Några av de ärendena har gått vidare till åtalsanmälan. I några fall har medarbetare fått olika typer av disciplinpåföljder, i vissa fall har medarbetare omplacerats eller fått nya arbetsuppgifter. I några fall har medarbetare själva valt att säga upp sig på grund av det som framkommit”

Läs mer:
www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2017-11/trafikverket-kommenterar-granskning-om-misstankta-mutbrott

www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2017-11/sa-arbetar-trafikverket-vid-misstanke-om-mutbrott