Byggstartsceremoni för Kardonbanan

Kardonbanan i Norrköping. Karta: Trafikverket

Nu startar bygget av Kardonbanan, en sju kilometer lång järnväg för godstransporter, som är en förutsättning för Ostlänken. Den 13 november arrangerar Trafikverket och Norrköpings kommun en byggstartsceremoni för projektet.

Kardonbanan, godsjärnvägen mellan Åby och Händelö, är en viktig pusselbit för att möjliggöra bygget av Ostlänken. Tillsammans med flytten av godsbangården från centrala Norrköping till Malmölandet, frigörs utrymme för både Ostlänkens spår genom Norrköping och för stadsutveckling med nya bostäder och verksamheter.

Ceremonin inleds i Louis De Geer Konsert & Kongress med tal av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).
Källa: Trafikverket