Järnvägsupprustning i Skåne

Lund centralstation. Foto: Christer Wiik

Med hjälp av ett nytt dubbelspår i Kristianstad och ny kontaktledning på sträckan Lund-Hässleholm ska Trafikverket öka driftsäkerheten, flexibiliteten och punktligheten för tågtrafiken. De bägge arbetena kommer att utföras samtidigt och påverkar tågtrafiken under veckorna 45, 47-49. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Trafikverket bygger 900 meter dubbelspår i anslutning till Kristianstads bangård. Arbetet ska öka järnvägens flexibilitet och minska risken för följdförseningar. Arbetet beräknas vara klart den 10 december 2017.
Myndigheten och dess entreprenörer byter ut även kontaktledningen på sträckan Lund-Hässleholm för att minska antalet störningar. Samtidigt passar Trafikverket på att utföra andra underhållsarbeten. Hela arbetet planeras vara klart under 2018, med efterarbeten under 2019.
Av säkerhetsskäl stängs tågtrafiken av under de dagar som arbetet pågår och ersätts med buss, skriver Trafikverket.