Trafikverket i informationskampanj om underhållet

Underhållsarbeten vid Stockholm C. Foto: Christer Wiik

Järnvägsstråken Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö har mycket trafik och är slitna. Trafikverket gör stora satsningar för att rusta järnvägen genom flera olika projekt. Det handlar om spårbyten, nya kontaktledningar, plattformar, banvallar, signaler och växlar med mera.  Med anledning av detta genomför Trafikverket nu en informationssatsning gentemot resenärerna. Infosatsningen går under parollen: ”Vi underhåller”. Det skriver Trafikverket på sin nyhetsportal.  

Syftet med informationssatsningen är i första hand arbetspendlare ska få kännedom om upprustningsarbetet ur ett bredare perspektiv, som ett komplement till att kommunicera enskilda projekt var för sig.
Källa: Trafikverket