"Sverige behöver nya stambanor för höghastighetståg"

Taiwanesiskt höghastighetståg med japansk Shinkansen-teknik på väg genom ön . Foto: wikipedia, kredit: Encino

- Sverige behöver nya stambanor för höghastighetståg som kan knyta ihop landet. Genom ett separat offentligägt bolag, som får möjlighet att lånefinansiera med svenska staten som garant, kan en ny stambana för höghastighetståg färdigställas snabbare än vad som diskuteras i dag, skrev centerpartisterna Annie Lööf, Emil Källström och Anders Åkesson den 5 november på Dagens Nyheters debattsida.

Enligt debattörerna "klyvs Sverige både regionalt och socialt". Mellan de som har jobb och de som står utanför arbetsmarknaden. Mellan landsändar där tillväxten är god och bygder från vilka människor flyttar. Landet klyvs också i tillgången på god och pålitlig infrastruktur.

- Ska vi klara jobben, skapa goda förutsättningar för företagande och få ett Sverige som håller ihop krävs en fungerande järnväg i hela landet. Annars riskerar Sverige att dras isär ytterligare, tror dessa tre centerpartistiska debattörer.

Debattörerna vill bland annat öronmärka 1,5 miljarder kronor för att rusta upp de lokala och regionala banorna i gles- och landsbygd.

Källa: DN Debatt