Första spadtaget för nya järnvägsspår Malmö-Lund

Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister och Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande invigde byggstartsceremonin i Åkarp för utbyggnad från två till fyra spår på sträckan mellan Malmö och Lund. Kapaciteten ökar på sträckan och järnvägstrafiken blir mindre känslig för störningar. Foto: Region Skåne

Dagligen åker 56 000 resenärer på Södra stambanan mellan Malmö och Lund, en sträcka som med fyra spår får ökad kapacitet och blir mindre känslig för störningar. I Arlöv byggs Burlövs station ut till en pendlarstation, vilket innebär att både Pågatåg och Öresundståg kommer att stanna på stationen i framtiden. Stationerna i Åkarp och Hjärup byggs om och förnyas, och vid Klostergården byggs en helt ny station.

– Utbyggnaden innebär att vi kommer köra fler tåg. Därmed kommer det bli lättare för skåningar att pendla till sina jobb, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Med utbyggnad till fyra spår ökar kapaciteten och sträckan blir mindre känslig för störningar. Det innebär också viktiga miljövinster när fler resenärer kan välja tåget istället för bilen och att godstrafik kan föras över från väg till järnväg.

– Därför är det viktigt att utbyggnaden av fyrspår fortsätter efter Lund till Hässleholm, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Bakgrund
Södra stambanan mellan Malmö och Lund invigdes 1856 och är idag dubbelspårig. Sträckan är en av Sveriges mest trafikerade, maximalt utnyttjad under rusningstrafik och mycket störningskänslig. Idag kör cirka 460 tåg varje dygn mellan Malmö och Lund. 80 av dom är godståg. År 2030 beräknas trafiken ha ökat till 645 tåg, varav 100 godståg.
Södra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar för såväl internationella som nationella transporter. För att klara en fortsatta ökning av tågtrafiken, och för att öka punktligheten, måste hela sträckan mellan Malmö och Lund byggas ut till fyra spår. Detta arbete genomförs i olika etapper.
Störningarna som skapas på sträckan Malmö-Lund påverkar tågtrafiken både norrut i Sverige och över sundet till Danmark. Ökad kapacitet på sträckan har därför stor betydelse både regionalt och nationellt.

Region Skåne medfinansiera med 125 miljoner kronor i bland annat nedsänkningen och övertäckning av spåren genom Åkarp och Hjärup. 75 miljoner i Åkarp. 50 miljoner i Hjärup.