WiFi installeras på SJs personvagnar

Foto: SJ

Under våren och sommaren genomförde SJ lyckade tester med WiFi på loktåg. Nu har ett inriktningsbeslut fattats om att installera WiFi i de personvagnar som ingår i många av SJ Regionaltåg och SJ Intercitytåg. I den första fasen ska WiFi installeras i 132 vagnar, vilket motsvarar cirka 45 procent av alla vagnar i loktågen.

Installationerna beräknas starta i början av december och kan genomföras i en takt av cirka fem vagnar per vecka. Allteftersom vagnarna blir klara släpps de ut i trafik på de elva olika linjer de trafikerar över hela Sverige. Därför kommer det bli svårt att säga var och när resenärer kan förvänta sig en vagn med WiFi.

-Vår inriktning är tydlig. Tågresan ska vara en användbar tid för arbete, studier eller nöjen, och då är WiFi viktigt. Tyvärr tar det lite tid att förse alla äldre vagnar med WiFi, men vi jobbar på så fort det går, säger Jan Kyrk, Affärschef SJ.

En vagn med WiFi känns igen på att den att en WiFi-symbol är uppsatt inne i vagnen, ovanför dörrarna i de båda ändarna. Tågets WiFi använder flera olika mobila uppkopplingar samtidigt för skapa ett nätverk i vagnen. När tåget färdas genom områden med sämre mobiltäckning blir även nätverket i tåget sämre. Eftersom det är många människor i en vagn som ska dela på uppkopplingen påverkar det hastigheten och efter att man har förbrukat 200 mbit går hastigheten ner, precis som på SJs övriga tåg.