Skavsta station placeras på Nyköpings bibana

Karta: Trafikverket

Förslag från Trafikverket

Trafikverket föreslår att Skavsta station placeras på Nyköpings bibana med möjligheten att i framtiden komplettera med en station på höghastighetsjärnvägen. För att säkra bästa möjliga kapacitet för både nationell och regional trafik när höghastighetsjärnvägen är färdig bedömer Trafikverket att en placering på Nyköpings bibana är den bästa lösningen, se skiss nedan. Det ger möjlighet till halvtimmestrafik till och från Skavsta, utan att begränsa kapaciteten för tågen som inte stannar vid flygplatsen. Med stationen på höghastighetsjärnvägen kan bara ett tåg per timme stanna vid Skavsta innan det får negativa effekter för höghastighetstågen.

Trafikverket har lyssnat på alla synpunkter som kommit in. Jämfört med det förslag som var ute på samråd i slutet av sommaren har Trafikverket ändrat utformningen så att det blir möjligt att bygga en station även på höghastighetsbanan om det i framtiden uppstår ett sådant behov.

– Vi fortsätter nu dialogen med kommunerna, kollektivtrafikmyndigheterna, tågoperatörerna och andra berörda myndigheter fram till och med december för att kunna landa i en gemensam syn på den bästa möjliga lösningen, säger Einar Schuch, Regional Direktör på Planering Region Öst inom Trafikverket. Beslutet kommer i januari 2018.