Järnvägsbranschens samverkansforum samlas

Foto: Christer Wiik

Representanter för järnvägsbranschen konfererar

Ett sjuttiotal representanter för järnvägsbranschen träffades för att diskutera JBS inriktning, Nationella planen, TTT, punktlighet, MPK, kapacitet och kompetensförsörjning. Ett genomgående tema var ”vad kan jag och vad kan min organisation bidraga med till att förbättra järnvägen” samt hur kan vi tillsammans skapa samsyn, framdrift och resurser till att förbättra järnvägen?

1,5 miljoner tåg och 20 000 banarbeten finns i tågplanen, hur kan vi få detta att fungera ihop? Det sker en historisk satsning på infrastruktur och järnvägen där vi rustar upp, moderniserar och bygger ut järnvägen.

Lena Erixson inledde med att berätta om den Nationella planen och vikten av systemperspektiv och därmed också behovet av att samverka. Crister Fritzson, SJ, fortsatte med att betona vikten på kraftsamling inom ramen för TTT. Punktligheten är allas ansvar och branschens aktörer måste tillsätta resurser för att möjliggöra förbättringsarbetet. Det finns en bra plattform för att förbättra punktligheten och nu handlar det om genomförande.

Trafikverkets projekt om informationen vid en trafikstörning, ”Tidigast tid för trafikstart,” kommer nu gå från pilot till att implementeras nationellt med syfte att ge tydligare och mer tillförlitliga prognoser till resenärer och tågoperatörer. Det nya är att vid en störning, som orsakats av någon av de utvalda typerna av händelser, kommer det i ett tidigare skede kunna lämnas en prognos för när trafiken kan återupptas.