EU-projektet Shift2Rail stärker svensk konkurrenskraft på järnväg

Shift2Rail - forskning som underlättar längre och tyngre transporter på järnväg, som detta containertåg. Foto: Pixabay, kredit: HpGruesen

Genom EU-projektet, Shift2Rail, tas för första gången ett helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa. Svenska Trafikverkets uppgift är att leda och koordinera den svenska delen av projektet.

Målet med Shift2Rail är att stärka den europeiska industrin, att skapa jobb och att utveckla järnvägssystemet för att möta morgondagens transportbehov. I en flerårig plan har EU och de deltagande 71 länderna lagt fast vad som ska göras inom sex innovationsprogram: kostnadseffektiva tåg, trafikledning, infrastruktur, informationsteknik, hållbar godstrafik och övriga gemensamma frågor.

– Shift2Rail kommer att bidra till att stärka svensk konkurrenskraft och säkerställa att järnvägsbranschen har den kompetens som behövs för att konkurrera på en internationell arena och att utveckla det svenska järnvägssystemet, säger Sam Berggren, projektledare Shift2Rail.

Investerar 200 miljoner får tillbaka 9 miljarder

Av de 9 miljarder kronor som EU nu satsar på järnvägsforskning har Sverige investerat cirka 200 miljoner kronor. Sverige får således tillgång till forskning och resultat för oerhört mycket mer än vi investerar. I ett internationellt perspektiv är svensk transportforskning liten, därför är samarbeten med andra internationellt erkända parter och hemtagning av kunskap extra viktigt.

Trafikverket ska vara med att skapa lösningar för hur kapaciteten i järnvägssystemet kan nyttjas så effektivt som möjligt. Samt bidra till att utveckla infrastruktur som är självreparerande med hjälp av nya material och ny teknik. Ytterligare exempel är att svenskt näringsliv kan få effektivare transporter genom att det utvecklas godståg som inte använder lika mycket spårkapacitet.

Källa: Trafikverket