Dramatisk ökning av säkerhetsfel på järnvägen

ERTMS kopplas in på Haparandabanan. Den gamla optiska signalen har just tagits ur bruk och ersatts av en ERTMS signalpunktstavla. Foto: Trafikverket

På tio år har antalet fel som har med säkerheten på järnvägen att göra ökat med nästan 350 procent, visar en säkerhetsrapport från Transportstyrelsen.

På Trafikverket håller man trots de dystra siffrorna inte med om att bekymren på järnvägen blivit värre.

– Jag håller inte med om bilden att säkerhetsfelen har ökat. Det är snarare så att vi har kört fler tåg och jämför man då med hur mycket vi har kört så är det färre fel per spårkilometer än det har varit tidigare. Under de senaste fem åren så ser vi tydliga förbättringar, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson.

2006 var antalet fel som påverkar säkerheten på järnvägen 274 stycken enligt rapporten. 2016 hade den siffran ökat till 1228 – nästan 350 procent. En siffra som minskar tågens möjligheter att hålla tiderna, menar kritiker.

Källa: Transportstyrelsen