Green Cargo prioriterar proaktivt underhåll

Foto: Green Cargo

Tar in information från Trafikverkets hjuldetektorer

Fel som stoppar trafiken är kostsamma – oavsett om det handlar om ett fullsatt persontåg eller ett långt godståg med last. Hjulskador är en skada på lok och vagnar som kan orsaka stopp eller kraftiga förseningar på järnvägen. Green Cargo, tillsammans med övriga järnvägsoperatörer, tampas med en ökande andel hjulskador under vinterhalvåret. Detta gör att trycket på de få svarvverkstäder som finns i landet har svårt att hinna med och det blir lätt köbildningar, som i sin tur bidrar till lägre nyttjandegrad av våra fordon.

För att arbeta mer proaktivt med underhåll och för att jämna ut beläggningen på svarvverkstäderna har Green Cargo bestämt sig för att använda information från Trafikverkets hjuldetektorer som finns strategiskt placerade längs det svenska järnvägsnätet. Detektorernas primära syfte är att skydda rälsen från att skadas på grund av defekta hjul. Men det finns ytterligare användningsområden.

Green Cargo har bevakat och studerat informationen som finns tillgänglig i detektorerna och kan med hjälp av den utläsa begynnande hjulskador på loken. Genom att sedan använda informationen på ett korrekt sätt kan vi planera det förebyggande underhållet och svarva hjulen i ett tidigare skede. Det genererar i sin tur färre hjulskador, mindre påverkan på räls, att köbildningen vid svarvarna minskar men också att vi får fler tillgängliga lok under vinterperioden.

Stor del av arbetet sker idag manuellt och en utmaning vi har är att läsa av samtliga mätare i realtid. Men arbetet har utvecklats och redan inför kommande vinter automatiseras detta genom en ny programvara. Programvaran larmar vid högre hjulkrafter från Trafikverkets detektorer och hjälper på så sätt Green Cargos underhållsplanerare att styra in loket för åtgärd innan läget är akut.