Trafikverket skänker en komplett spårväxel

Jan Lundberg, professor i drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet

Fullskalig spårväxel uppmonterad på campusområdet vid LTU

Luleå tekniska universitet är det enda svenska universitet som nu har en komplett, fullskalig spårväxel uppmonterad på campusområdet. Den är 30 meter lång och det är professor Jan Lundberg som fått spårväxeln som gåva av Trafikverket som han under tio års tid bedrivit forskning i samarbete med.

– Fantastiskt bra att Trafikverket har skänkt oss en komplett spårväxel. Det kommer att förbättra vår forskning på spårväxlar betydligt, säger Jan Lundberg, professor i drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Spårväxeln kommer till att börja med att användas för att studera så kallade växeldriv, det vill säga maskinerna som sköter omläggningen av växlar på järnvägen. Spårväxeln är en central del av järnvägen och nu vill Trafikverket och Järnvägstekniskt Centrum JVTC på LTU vidareutveckla dessa maskiner för att ytterligare öka säkerhet och punktlighet i tågtrafiken.

I dagsläget planeras ett samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet, Trafikverket och kanadensiska företaget Bombardier, som bland annat tillverkar järnväg, lok och växeldriv. Spårväxeln på universitetsområdet ska användas för att göra kraftmätningar och beräkningar som ska ligga till grund för Trafikverkets utvecklingsarbete för att förbättra specifikationerna för växlingsfunktionen hos framtida växeldriv.