Trafikverket deltar i tyst minut för säkerheten på byggarbetsplatser

Byggarbetsplats vid Göta älv i Göteborg. Foto: Christer Wiik

Klockan 13.00 fredagen den 6 oktober stannar arbetet av i 15 minuter på många platser över hela Sverige i en manifestation för säkerhet och arbetsmiljö. I samarbete med anläggningsbranschen anordnar även Trafikverket ett stopp i arbetet, en så kallad Stand down. Det meddelar myndigheten på sin nyhetsportal.

Syftet är att skicka en stark signal om allvaret i arbetsmiljöfrågan och påminna om att alltid sätta säkerheten främst. I manifestationen ingår en tyst minut för att hedra kollegor som förolyckats eller råkat ut för allvarliga olyckor.
Trafikverkets tema för i år är rapporteringsfrågan. Trafikverket förbättrar rapporteringen av händelser, avvikelser, tillbud och olyckor. Vid en analys av rapporterade händelser har det visat sig att olyckor och tillbud ofta rapporteras mycket långt efter att de har inträffat, vilket försvårar utredningarna. Trafikverket lyfter nu rapporteringsfrågan vid kommande bransch- och projektmöten, i syfte att uppnå en gemensam positiv effekt.