MP välkomnar stärkta rättigheter för tågpassagerare

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet. Foto: Miljöpartiet

Nyligen publicerade EU-kommissionen sina förslag för att uppdatera reglerna gällande tågpassagerares rättigheter inom EU. De gröna i Europaparlamentet välkomnar att man nu föreslår att alla tågpassagerare ska ha samma rättigheter i hela EU och att man vill förbättra resenärernas tillgång till information om vad man har rätt till vid till exempel förseningar och inställda resor. Det skriver Miljöpartiet i ett pressutskick.

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet med ansvar för transportfrågor, hoppas att förslaget kommer stärka tågets position inom Europa när det blir tydligare vilka rättigheter man har som passagerare och tågoperatörerna får tydligare regler gällande försäljning av biljetter med flera olika operatörer.
- I dag är det bara fem EU-medlemsstater (Belgien, Danmark, Italien, Nederländerna och Slovenien) som fullt ut tillämpar EU-reglerna, i övriga länder är det ett lapptäcke av olika undantag vilket gör att det finns stora skillnader mellan länder och att det är väldigt svårt att veta vilka rättigheter man har som passagerare. Nu föreslår EU-kommissionen att denna information måste finnas enkelt tillgänglig vid inköpstillfället och eventuellt även på biljetterna vilket jag tycker är positivt, säger Jakop Dalunde .

- Om vi ska kunna knyta ihop Europas tågsystem och gå mot ett transportsystem utan utsläpp måste en större andel av resandet ske per tåg och då ska det vara lätt att boka även resor med flera olika tågbolag. Eftersom detta inte skett frivilligt måste vi få tydliga krav på operatörerna att sälja sammanhängande resor och kommissionens förslag är ett steg på vägen, säger Jakop Dalunde .