Tyréns får uppdrag i projekt Mälarbanan

Sundbybergs pendeltågsstation. Foto: Christer Wiik

Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera en ny järnvägsanläggning på sträckan Huvudsta – Spånga för projekt Mälarbanan. Trafikverket bygger ut Mälarbanan från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Det skriver Tyréns i ett pressmeddelande. 

När sträckan genom Sundbyberg blir fyrspårig kommer järnvägen, som idag utgör en barriär mellan stadens två centrala delar, att förläggas i en tunnel. Det innebär att mark ovan jord kommer att frigöras och att stadskärnan kan utvecklas. Sundbyberg kommer samtidigt att få ny pendel- och regionaltågsstation. 

- Vi är mycket glada över att vi på uppdrag av Trafikverket får vara med och projektera järnvägsanläggningen för projekt Mälarbanans fyrspårsutbyggnad. Delen genom Sundbyberg kommer att påverka inte bara järnvägstrafiken utan också Sundbybergs stadskärna vilket gör uppdraget extra intressant och spännande, säger Johan Serrander, affärschef på Tyréns. 

I Tyréns uppdrag ingår att ta fram förfrågningsunderlag för fem entreprenader. Den största delen av uppdraget är att ta fram förfrågningsunderlag samt projektera BEST (bana, el, signal och tele) för hela sträckan Huvudsta-Spånga till en utförandeentreprenad. 

Tyréns ska också ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenader för mark- och anläggningsarbeten för Huvudsta och för Duvbo-Spånga. Dessutom ingår att ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för den tillfälliga stationen och de tillfälliga spåren i Solna och Sundbyberg samt rivning av Sundbybergs bangård.

Sträckan har många tekniska utmaningar som ställer höga krav på de lösningar som ska tas fram. Detta innebär att täta samarbeten kommer ske med många olika aktörer för att uppnå de mål som projektet har.